Dzieci i młodzież

 REKOLEKCJE WAKACYJNE dz. i mł111

W tym roku planujemy w ciągu wakacji następujące typy
REKOLEKCJI OAZOWYCH
w poszczególnych turnusach.  

Koszt rekolekcji dla dzieci i młodzieży wynosi 550 zł w przypadku
zgłoszeń do 30 kwietnia- 520 zł

  • I-turnus odbędzie się w dniach 29 czerwca - 15 lipca 2018 r.:


Oaza Nowego Życia I°
(ONŻ I° ) – od 16 lat, po OND III° i formacji w ciągu roku
.                                                              lub po rekolekcjach ewangelizacyjnych

Oaza Nowej Drogi III° (OND III°) – po 2 klasie gimnazjum

Oaza Dzieci Bożych II° (ODB II°)  po 4 klasie szkoły podstawowej

Oaza Dzieci Bożych I° (ODB I°) – po 3 klasie szkoły podstawowej

 

  • II-turnus odbędzie się w dniach 17 lipca – 2 sierpnia 2018 r.:

Oaza Nowego Życia I° (ONŻ I° ) – od 16 lat, po OND III° i formacji w ciągu roku
.                                                             lub po rekolekcjach ewangelizacyjnych

Oaza Nowej Drogi II° (OND II°) –  po 7 klasie szkoły podstawowej

Oaza Nowej Drogi I° (OND I°) po 6 klasie szkoły podstawowej

Oaza Dzieci Bożych III° (ODB III°) – po 5 klasie szkoły podstawowe

 

 

Uczestnicy zgłaszają się na rekolekcje wypełniając formularz internetowy oraz kartę uczestnictwa wraz ze stroną informującą o zdrowiu i wysyłają ją z zaliczką 150 zł (najlepiej poprzez swoich kapłanów) do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres:

Ks. Tomasz Masłowski ul. Wołodyjowskiego 2; 12 – 200 Pisz; tel. 507 965 942 elckaoaza@gmail.com

zgłoś się !!                                            karta do pobrania