Dzieci i młodzież

 oaz dzieci

W tym roku planujemy w ciągu wakacji następujące typy
REKOLEKCJI OAZOWYCH
w poszczególnych turnusach.  

Koszt rekolekcji dla dzieci i młodzieży wynosi 600 zł w przypadku
zgłoszeń do 10 maja – 560 zł

  • I-turnus odbędzie się w dniach 28 czerwca – 14 lipca 2019 r.:


Oaza Nowego Życia I°
(ONŻ I° ) – od 16 lat, po OND III° i formacji w ciągu roku
.                                                              lub po rekolekcjach ewangelizacyjnych

Oaza Nowej Drogi  (OND I°, II°, III°) – od 13 do 15 roku życia

 

  • II-turnus odbędzie się w dniach 16 lipca – 1 sierpnia 2019 r.:

Oaza Nowego Życia II° (ONŻ II° ) – po ONŻ I° i formacji w ciągu roku
.                                                           

Oaza Dzieci Bożych II° (ODB I°, II°, III°)  od 9 do 12 roku życia

 

 

Uczestnicy zgłaszają się na rekolekcje wypełniając formularz internetowy oraz kartę uczestnictwa wraz ze stroną informującą o zdrowiu i wysyłają ją z zaliczką 150 zł (najlepiej poprzez swoich kapłanów) do dnia 10 czerwca 2018 r. na adres:

Ks. Tomasz Masłowski ul. Wołodyjowskiego 2; 12 – 200 Pisz; tel. 507 965 942 elckaoaza@gmail.com

zgłoś się !!                                            karta do pobrania