Oaza Dzieci Bożych I st w Chełchach

Oaza Dzieci Bożych I st odbywała się w Chełchach koło Ełku. Liczyła sobie 16 uczestników, 3 animatorki, 3 kleryków i księdza moderatora. Nasze rekolekcje przepełnione były radością, czego wyraz dawaliśmy na pogodnych wieczorach i wielu zabawach. Zdecydowanie naszym ulubionym sportem okazała się piłka nożna. Mecze odbywały się każdego dnia. Poznaliśmy wiele wspaniałych osób: w dzień Bożego Narodzenia odwiedził nas Biskup Mikołaj, który opowiadał nam o swoim życiu, podczas wycieczki poznaliśmy życie sióstr Karmelitanek Bosych oraz seminarzystów z Wyższego Seminarium w Ełku. Podczas agapy, nasi animatorzy zamienili się w bajkowe postaci i zabrali nas na wyprawę do baśniowego świata. Podczas tych rekolekcji staraliśmy się co raz bardziej poznawać Jezusa, zaprzyjaźnić się z nim, zaufać mu. Jezus przemienił nasze serca i staliśmy się Jego wojownikami.